Nota prawna & polityka prywatności

Redakcja strony:

J. Werner Schaefer
Hauptstraße 77
53424 Remagen-Oberwinter
Telefon: +49 (0) 22 28 / 80 80
E-Mail: fa(at)schaefer-mv.de

NIP: DE147910260
Sąd właściwy:  Amtsgericht Sinzig

Szata graficzna i realizacja techniczna:

Jozef Varga | J.W.Schaefer Metallverarbeitung
Hauptstr. 77
53424 Remagen-Oberwinter
Telefon: +49 (0) 22 28 - 80 80
E-Mail: jv@schaefer-mv.de

Treści online:

Przekazujemy treść tej strony do publicznej wiadomości, dzięki czemu można szybko i łatwo dowiedzieć się wszystkiego o naszej firmie. W tym celu staramy się zapewnić bieżące, pełne i dokładne informacje. Uczymy się na błędach, więc staramy się je naprawiać jak najszybciej.

Redakcja strony nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczonych informacji. Wykluczone są wszelkie roszczenia, które odnosiłyby się do treści strony lub byłyby spowodowane przez użycie błędnych lub niekompletnych informacji, o ile nie byłyby one zamierzone lub wynikały z rażącej niedbałości. Wszystkie oferty są poglądowe i niezobowiązujące. Redakcja strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji części lub całości oferty bez uprzedzenia, polegających na dodawaniu, usuwaniu lub zaprzestawaniu publikacji czasowo lub na stałe.

Linki i przekierowania

Odpowiedzialność autora w stosunku do bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( „linków”), które leżą poza zakresem jego odpowiedzialności, ocenia się tylko w przypadku, w którym autor zna ich treść, a uniemożliwienie korzystania z nielegalnych treści byłoby uzasadnione i technicznie możliwe.

Oświadczamy, że w czasie tworzenia strony, na stronach powiązanych nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też odcina się od wszelkich treści znajdujących się na wszystkich powiązanych stronach, które zostały zmienione po udostępnieniu linków. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków, jak również do obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji jako dostawcą strony autor nie ponosi odpowiedzialności.

Prawa autorskie

Dążymy do przestrzegania praw autorskich dotyczących grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używając własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub wykorzystując nielicencjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie marki internetowe i znaki towarowe należące do osób trzecich są chronione przez przepisy obowiązującego prawa dot. znaków towarowych i prawa własności ich właścicieli.

Samo użycie nie oznacza, że prawo zostało naruszone!

Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez redakcję strony pozostają w gestii autora. Powielanie lub wykorzystywanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

Polityka prywatności

Jeśli w Internecie pojawia się możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (e-mail, nazwy, adresy), wprowadzanie tych danych przez użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. O ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione, wykorzystywanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone bez podawania jakichkolwiek danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są legalne, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone co do ich treści i ważności.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google"). Google Analytics używa „Cookies” („ciasteczek”) - plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze, aby pomóc przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Informacje generowane przez „ciasteczka” na temat korzystania z tej strony internetowej z reguły przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP będzie skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP jest skrócony i tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazywany do serwera Google w USA. W imieniu operatora Google, strona ta będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością strony internetowej w Internecie dla operatora serwisu. Działanie Google Analytics przy wykorzystaniu adresu IP nie jest związane z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku funkcjonalność strony może być ograniczona. Można zapobiec generowaniu danych przez cookie na temat korzystania z witryny do Google i przetwarzanie tych danych przez Google, działając na podstawie poniższego linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) wtyczki do przeglądarki dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub pod http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę, że na tej stronie kodu Google Analytics "gat._anonymizeIp ();" został przedłużony do anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).